Wim Van Cauwenberge | gomdruk + tekening

Eigen werk

Mijn eigen werk steunt op twee belangrijke pijlers: onderzoek en queeste.

Vaak ontstaat het tijdens een expeditie in mijn archief van beelden waaruit verrassend en onverwacht een bruikbare ontdekking  tevoorschijn komt. Serendipiteit als activator: het vinden van onopgemerkte dingen die blijven resoneren.

Het mooie, of de kunst van serendipiteit is dat er geen logica is die het mechanisme verklaart of de onopgemerkte dingen voor een ander zichtbaar kan maken. Ik ben de vinder van een ‘ding’ dat nog niet gevonden is. Wat mij boeit is dat het ‘aura’ van het unieke lijnrecht tegenover het reproductieve karakter van het medium grafiek staat.

Toeval leidt tot het vinden van een fascinatie voor een onbepaald ‘ding’, zonder vaste uitkomst maar met mogelijk potentieel. Walter Benjamin en Horace Walpole sluipen binnen in de context van mijn werk. Een banaal gevonden voorwerp, een fragment dat zich opdringt van underdog tot hoofdrolspeler.

Het archief als belangrijkste mechanisme: het onbepaalde ding wordt gearchiveerd en wacht tot het terug in handen wordt genomen. Zo ontstaan mijn beelden: verbergen en evoceren, verheimelijken en ontlokken.