Kunstenaars

Bij Studio Van Cauwenberge kunnen zowel beginnende als gevestigde hedendaagse kunstenaars in samenwerking met Wim eigen artistieke projecten uitwerken. Hier staat het onderzoek en de zoektocht naar de beste grafische uitwerking van de projecten centraal. Ons doel is steeds om het essentiële karakter van het werk en de kunstenaar te omvatten en weer te geven.

Deze uitdagende samenwerking tussen de kunstenaar en de meesterdrukker zorgt voor een boeiend discours waarbinnen de grenzen van het medium op innovatieve manier worden afgetast. De meeste projecten resulteren in edities, uitgewerkt aan de hand van zowel traditionele grafiekkunst als hedendaags vernieuwend grafisch onderzoek.